Jakie formy zabezpieczenia stosuje Bank?

Podstawowym i najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest częściowe przewłaszczenie pojazdu. Polega ono  na przeniesieniu przez Kredytobiorcę części własności pojazdu na rzecz banku. Bank staje się wtedy  współwłaścicielem pojazdu w 49% natomiast kredytobiorca w 51%.  Rejestracji pojazdu dokonuje się wydziale komunikacji do którego należy klient, na podstawie dokumentów dostarczonych przez zbywcę pojazdu oraz umów przewłaszczenia dostarczonych przez bank. W dowodzie rejestracyjnym pojawia się wówczas adnotacja „współwłasność”. Bank zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Kredytobiorcę po całkowitej spłacie kredytu.

Wstecz

© 2018 Kredyt bez prowizji - kredyt samochodowy, mieszkaniowy, hipoteczny, konsolidacyjny